Странджа

Актуално:

В навечерието на пролетта 20 любители на природата и радетели за активен туризъм учредиха сдружение с нестопанска цел, което нарекоха „Църногорово” За председател единодушно беше избран младият Иван Михайлов. Учредителите дълго дискутираха по тема име на дружеството, като бяха дадени няколко предложения сред, които „Зеленика”, „Голямото градище”, „Резвая” „Велека”, „Вълчанов мост”. Аргументите в полза на „Църногорово” бяха много обосновани и това име спечели гласовете на всички присъстващи.
В интернет пространството се появи още един сайт, който ни запознава с част от уникалната природа на Парк Странджа. Сайтът можете да намерите на strandjakarst.com.
Интерактивната интернет страница е създадена от фирма “Ъпстрийм Джеолоджи Консултинг” ООД  за нуждите на Дирекция на Природен парк “Странджа” в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.
Според Заповедта за обявяване на Природен парк „Странджа“ „Стопанисването и ползването на горите се осъществява по лесоустройствени проекти…“. Лесоустройствените проекти се изпълняват от териториалните поделения на  Югоизточно държавно предприятие. В обхвата на Природен парк „Странджа“ това са 4 горски и 1 ловно стопанство.

Добре дошли в сайта на Природен парк “Странджа”!

СтранджаНай-голямата защитена територия в България предлага уникалния шанс да видите най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера (отпреди 2 млн. г.) гори на умерения климат с вечнозелен лавровиден подлес.

Горите покриват 80% от площта на Парка. Вековните гори са 30% от горите в защитената територия - три пъти повече от  средното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания - често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото видово разнообразие на риби,   на земноводни и влечуги, на птици, бозайници и висши растения в страната.  в Европа, да се натъкнете на останки от тракийски гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика през м. май, да нагазите в кристално чисти реки, да се насладите на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от древността и съхранени с любов в странджанските селища.

Това удивително природно и културно-историческо богатство се разполага в Природния парк “Странджа”, най- съхранената част отдревната  планина.

Ако отпуската Ви доведе по най-южнната част на българското Черноморие,  не пропускайте да се насладите на освен на чистите плажове, но и на разходката край врязания, подобен на фиорди клифов бряг, представляващ открит музей на палеовулканската дейност.

Странджа

Който не е бродил по странджанските пътеки, който не се е любувал на нежните орхидеи, нацъфтели по поляните на Странджа, който не е видял странджанската зеленика, той не би разбрал думите:

“Тук се връщам у дома при приятелите си.”

И нека не забравяме:
На Природния парк не бива да се гледа просто като на забранена територия,
а като на наша обща ценност, която ще оцелее само ако ние самите я пазим!

Добре дошли!


ДПП Странджа работи по проект "Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."Околна среда 2007 – 2013 г.

English Българкси