/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Екип

инж. Стефан Златаров

Директор

тел. за контакти: 0887710686

Десислава Бонева

Главен счетоводител

тел. за контакти: 0887 308876

Красимира Георгиева

Старши юрисконсулт

тел. за контакти: 0878 370089

инж. Иван Камбуров

Старши експерт "Биологичното разнообразие"

тел. за контакти: 0886 398488

Йоана Гюрова

Главен специалист "Връзки с обществеността"

тел. за контакти: 0887 364117

маг. биолог Милен Рашков

Главен специалист "Биолог"

тел. за контакти: 0886 399543

Веска Костова

Главен специалист - касиер, домакин

тел. за контакти: 0887 306901

Стефка Неделчева

Главен специалист - административно обслужване и човешки ресурси

park@strandja.bg

тел. за контакти: 0888 284448

Видко Йовков

Специалист - поддръжка

тел. за контакти: 0888 868803