/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Географско положение и климат

Странджа е най-югоизточната планина на Балканския полуостров. Чрез Странджа се осъществява преходът от веригите на Малък Кавказ, през Понтийските планини на полуостров Анатолия към континента Европа.

През кватернера, сред незасегнатите от заледявания участъци на Европа, единствено в Странджа крайморското влияние запазва климатични условия, близки до терциерната „вечна пролет”.