/custom/data/backgrounds/page_nature6.jpg
31.05.2015

Село Евренозово

Намира се на 63 км югозападно от гр. Бургас и на 34 км от гр. Малко Търново; 300 м н.в.

Стари имена: Евренос, Евренкьой. Името произлиза от турската дума “еврен” – “змей”, и се свързва с големия брой долмени в околността му, наричани от местното население “змеюви къщи”.

Население: 46 жители

Селото е разположено в горния водосбор на  река  Младежка, между Босненския и Зведечки ридове. Околностите му са наситени с голям брой мегалитни паметници. Долмени има в местностите Меден извор, Райков чукар, Лъките. Обикновено са  разположени на места с панорамен изглед и с вход, ориентиран на юг. Еднокамерен долмен  от Х – ІХ в. пр. Хр., висока надгробна могила и римска сводеста гробница от ІV в. сл. Хр. се намират в м. Меден извор край пътя Евренозово – Звездец. Каменната гробница е била с полуцилиндричен свод, с крепида и  хоросанова замазка. Тракийските традиции по издигане на надгробни могили се запазват в Странджа до приемането на християнството.

В близост до гробницата се намира тракийско светилище от най-стар тип - “умбо” или “омфал” (от гр. omphalos – пъп). Символът на въображаемия център на света е широко разпространен в Стария свят. Счита се за свързващо звено между подземния свят, земята и горния свят. Идеята за Омфала обединява елементите на шаманизма, култа към камъка и вярата в една “Майка-Земя”. Намиращата се в центъра на крепидата монолитна скала се приема за каменна запушалка на канал, свързващ вселенските равнища. На това място тракийските жреци са изпълнявали ритуали, свързани с орфическата религиозна система.

Откритите в обектите находки говорят за високата степен на социално и икономическо развитие на местното население през античността. То е търгувало с народите от Мала Азия и островна Гърция, развивало е собствен металодобив и металопроизводство.

На 5 км от Евренозово се намира р. Велека със стари крайречни гори от елша, ясен и върби. Ливадите около селото са богати на орхидеи, а орнитолозите могат да наблюдават червенокръста лястовица, орел-змияр, скален орел, египетски лешояд, белочела сврачка и др.

Празникът на селото е в деня на Св. Троица – 50 дни след Великден.