/custom/data/backgrounds/page_nature2.jpg
05.06.2015

Природни забележителности

Природна забележителност “Братанова пещера”
Най-голямата пещера в района на българска Странджа се намира на 9 км северозападно от Малко Търново, в м. Трите дерета. Частично проучена, в нея са открити материали от късната фаза на бронзовата епоха, късната античност и средновековието.

Тъй като е част от резерват “Витаново” и попада зад граничното съоръжение, достъпът до пещерата става само с разрешение и придружител от Гранична полиция и писмено разрешение от Министерство на околната среда и водите.

Природна забележителност “Синята хвойна” 
Обявена е с цел опазване на единственото находище на този иглолистен вид в Природен парк “Странджа”. Състои се от няколко храста, разположени на 530 м.н.в., на  около 1.5 км западно от вр. Голямото Градище и на няколкостотин метра от границата с Република Турция. Отличава се от червената хвойна, която е често срещана в Странджа, по синьо-черните си шишарчици и по сиво-бялата ивица на горната част на иглиците.

 

Природна забележителност “Пещери и извори на р. Младежка”
Обявена  е с цел опазване на  интересните скални образувания, пещери и останките на ранновизантийска крепост. Местността пленява с красивия си карстов пейзаж. Надвисналите над бистрата  река дървета, стръмните скали, бликащите извори и множеството  пещери правят мястото любимо за много туристи.

Природна забележителност “Махарата”
Включва пещерата “Махарата” заедно със старата дъбова гора около нея. Счита, се че тя е най-голямата пещера в приморска Странджа. Слабо проучена. Една от легендите за нея гласи, че труднодостъпна  галерия от нея минава под р. Резовска и навлиза в Турция.

Природна забележителност “Пещера Еленина дупка” 
Намира се в землището на с. Бяла вода, в едноименната местност, в близост до пътя Бургас – Малко Търново. Обявена е за природна забележителност през 1981 година. Съществува легенда, която гласи, че когато момите от Бяла вода играели хоро, се появила силна вихрушка и задигнала една от тях, на име Елена. След време намерили плитките й край входа на пещерата, което означавало, че момата е била отвлечена от змей, който живеел там.

Природна забележителност “Каменска бърчина” 
Намира се на около 6, 5 км североизточно от Малко Търново, в близост до пътя за Царево. Известна е и с името „Камъка”. Обявена е през 1981 година с цел опазване на забележителни скални образувания. Представлява древно тракийско светилище, където преди 2 500 години траките посрещали изгрева на Бога Слънце и изпълнявали своите ритуали.

Природна забележителност “Находище на каспийска блатна костенурка – местност Наково кладенче” 
Намира се в северна посока непосредствено до гр. Ахтопол и е обявена с цел опазване на находище на каспийска и обикновена блатна костенурка. И двата вида са строго защитени в България и Европа. На територията на Парка, освен в местност „Наково кладенче”, те се срещат в реките Велека и Резовска, както и в някои от малките рекички в крайбрежната част.