/custom/data/backgrounds/page_nature6.jpg
31.05.2015

Село Бродилово

Намира се на 15 км от гр. Царево и на 85 км от Бургас, на 56 м н.в.

Стари имена: Берандиу, Пердрикоз, Пордикос, Бродиво.

Население: 264 жители

Селото е сгушено в югоизточното подножие на най-високия крайморски масив на Странджа - вр. Голяма Папия (502 м.н.в.) - древен вулкан. Близостта му край брод до р.Велека, дава и самото му име.

В околностите на Бродилово има останки от три крепости – в местностите Певтич, Калето и Плаката, три могилни некропола и следи от металургична дейност. Югоизточно от селото са руините от стара църква, дала името на местността Палеокльос (стара църква). През древността и Средновековието връх Голяма Папия е бил ограден с кале (крепостна стена).

До 1914 г. населението е било преобладаващо гръцко. След  Балканските войни тук се настаняват българи бежанци от Източна Тракия. 

Край селото са  запазена остатъци от  лонгозни гори, характерни  за долината на р. Велека. На юг от Бродилово са разположени обширни масиви от букови гори със зеленика. По влажните ливади гнезди ливадният дърдавец – вид, застрашен от изчезване в световен мащаб. На югоизток от селото, от м. Царското кладенче (някога любимо място на цар Борис ІІІ ), Велека образува лиман, плавателен  до устието на реката  при с. Синеморец.

Празникът на селото е в деня на Св. Пантелеймон – 9 август.

 

 

 

Църква “Св. Пантелеймон”

Строена е през 1911г., паметник на културата. В момента затворена поради лошото си състояние, в нея се намира един от последните резбовани иконостаси в Странджа, шедьовър на местния резбар, учителя Янис.

 

Параклиси

“Св. Пантелеймон” (в северния край на селото)

“Св. Богородица” (в гориста местност на 3 км южно от селото)

“Св. Петка” – одърче с аязма, 1 км западно от селото

“Св. Константин” – столнина на висок хълм в края на Бродилово, в западна посока

“Св. Яни” – одърче с аязмо в гора, на около 1,5 км от селото в северна посока.

 

Вр. Голямата папия  (502 м)

Най-високият масив на Босненското било. Разположен е в крайната му източна част непосредствено до морето. В своето усамотение той доминира над цяла приморска Странджа. Южните му склонове са обрасли с дъбови, а северните - с букови гори. Древен вулкан, скатовете му са осеяни с огромни скални отломъци от вулканичен произход. На билото му има следи от стара крепост. Легендата гласи, че при особено ясно време от върха се вижда устието на Босфора.